Pfizer NV (“Pfizer”) erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens en houdt zich aan zijn verplichtingen ten opzichte van de Belgische wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarom doen we alles wat in ons vermogen ligt om het privéleven van alle bezoekers van onze site te beschermen. In deze context zoeken we altijd het beste evenwicht tussen onze commerciële belangen en uw verwachtingen inzake de bescherming van uw privéleven. Hieronder ondervindt u hoe we de gegevens gebruiken die we verzamelen wanneer u onze site bezoekt.

Identificeerbare persoonsgegevens

De persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mail adres, e-mails, RIZIV-nummer, geboortedatum, professionele specialiteit/belangen/voorkeuren worden uitsluitend verzameld indien u ze ons vrijwillig meedeelt. De manier waarop deze gegevens bewerkt worden door Pfizer, zal altijd in overeenstemming zijn met dit beleid.

Aangezien de inhoud van deze site uitsluitend voorbehouden is voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en rekening houdend met de beperkingen opgelegd door de Belgische Wet, verzoeken we u om u in te schrijven opdat de toegang tot de site u zou worden toegestaan. De inschrijving gebeurt via het portaal Pfizerpro. Uw persoonlijke login zal u per email meegedeeld worden na validatie van uw inschrijving op de website. Het is absoluut noodzakelijk dat Pfizer uw akkoord heeft om u te contacteren per e-mail.

Door u in te schrijven op een Pfizer website, geeft u de toestemming aan Pfizer om uw persoonsgegevens te bewaren en deze voor de hieronder beschreven doeleinden te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Pfizer mag uw gegevens gebruiken om u gedrukte of digitale publicaties, telefonische boodschappen of SMSen, en/of andere communicaties via email te sturen, onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming daartoe tijdens uw inschrijving op een Pfizer website of nadien. U kan op eender welk moment uw inschrijving voor deze diensten opzeggen.

Pfizer mag verder uw gegevens gebruiken om (per e-mail of op een andere manier) andere medische en wetenschappelijke informatie te zenden, en u te informeren over alle initiatieven met betrekking tot het onderzoek en tot de preventie en de behandeling van pathologieën, marktonderzoeken en public relations acties en andere acties bestemd voor het medisch korps (indien u daartoe uw toestemming heeft gegeven aan Pfizer). Daarenboven gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens om al uw vragen in het kader van deze website te beantwoorden.

Om de belangstelling te meten voor de verschillende rubrieken van de site, behoudt Pfizer zich het recht voor om de gedragingen van de bezoekers te analyseren. Alle informatie die hierbij verzameld wordt, zal uitsluitend gebruikt worden om de inhoud van de site te verbeteren, het surfplezier van de sitebezoekers te vergroten en de inhoud en/of de lay-out van de pagina’s te personaliseren.

Aangezien Pfizer deel uitmaakt van een wereldwijde organisatie, kan zij de persoonsgegevens overdragen aan haar moedervennootschap in de VS, Pfizer Inc, en aan andere filialen en/of dienstverleners, die in rechtsgebieden buiten de Europese Economische Ruimte (de EER), met inbegrip van de VS, zijn gevestigd, met het oog op gecentraliseerde opslag en controle en wettelijke vereisten.  In die rechtsgebieden kan de privacywetgeving minder strikt zijn dan in de EU.  Wanneer de persoonsgegevens afkomstig zijn uit een land dat deel uitmaakt van de EER en zij worden overgedragen aan, en verwerkt door een Pfizer filiaal of  dienstverlener in een land dat geen behoorlijk niveau van bescherming biedt, zullen de gepaste beschermingsmaatregelen op basis van de toepasselijke EU-wetgeving worden opgelegd (zoals EU-modelbepalingen) indien en zoals vereist door de wetgeving met betrekking tot de vertrouwelijkheid van gegevens. Pfizer respecteert de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Enkel Pfizer, de andere Pfizer groepsentiteiten en de onderaannemers die belast zijn met de verwerking van persoonsgegevens, krijgen toegang tot uw persoonsgegevens.  In voorkomend geval zal Pfizer verplicht zijn door de rechtbank of krachtens de wet uw persoonsgegevens openbaar te maken.  Pfizer zal dan de mogelijke inspanningen leveren om u daarvan te verwittigen, tenzij wettelijk,verboden.

Uw gegevens zullen tijdens de hele duur van uw inschrijving door Pfizer worden bewaard. Op de "Mijn profiel " pagina van deze site kunt u op elk ogenblik uw persoonsgegevens wijzigen of schrappen. Indien u uw persoonsgegevens opgenomen in de Pfizer databank, wil raadplegen, wijzigen of verwijderen, of indien u uw inschrijving wenst op te zeggen, verzoeken we u om een e-mail naar [email protected] te sturen.

Gebruik van cookies

Pfizer wenst de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, smartphone of tablet worden geplaatst via uw internet browser. De cookies worden getransfereerd op de harde schijf van uw toestel wanneer u onze website bezoekt. De cookies laten ons systeem toe om u te herkennen wanneer u later onze website opnieuw bezoekt. Zo kunnen wij uw gebruik van de site verbeteren.

Cookies kunnen ofwel tijdelijk zijn (session cookies) ofwel permanent. Session cookies zijn enkel actief gedurende de tijd dat u de website bezoekt en worden verwijderd wanneer u de browser sluit. Permanente of tracking cookies blijven op uw harde schijf wanneer u de website verlaat, totdat u manueel de cookies verwijderd of totdat de browser de cookies na een bepaalde tijd verwijderd. Bepaalde cookies worden gebruikt om voorkeuren van de bezoeker te bewaren, zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur, zodat de bezoeker deze informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Andere cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt of dat een websiteapplicatie correct werkt.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat zij de cookies gebruikt op onze website aanvaarden. U kan echter de parameters van uw browser aanpassen teneinde deze cookies uit te schakelen. De volgende links geven u uitleg hoe u de parameters van uw browser kan instellen:

Hou er wanneer u cookies uitschakelt wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken.

Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die Pfizer op deze  website gebruikt of zou kunnen gebruiken in de toekomst:

Essentiële cookies

Bepaalde technische cookies zijn noodzakelijk om te kunnen surfen en zij worden niet rechtstreeks op onze website gememoriseerd noch zijn ze rechtstreeks toegankelijk vanop onze website. Deze cookies bevatten geen ander persoonlijk gegeven dan uw IP-adres, dat noodzakelijk is om op het internet te kunnen surfen. Ze zijn bijvoorbeeld nodig om de gebruiker te helpen bij het surfen op de website of om te kunnen terugkeren naar de vorige pagina’s. U kunt deze cookies controleren via de parameters van uw browser, maar als u ze verbiedt kan dat de correcte werking van onze website in de weg staan. 

Statistische cookies

De statistische cookies (of analytische cookies) verzamelen informatie over uw surfgedrag op onze website. Met die informatie kunnen wij onze website verbeteren en gebruiksvriendelijker maken. Dit statistisch onderzoek is strikt anoniem maar we kunnen daaruit afleiden welke pagina’s het meest of het minst worden bezocht en de algemene gebruiksgewoontes van onze website kennen. Het is ook een middel om de surfproblemen op te sporen die zich op onze website voordoen en om na te gaan hoe doeltreffend de publiciteit is van onze eigen producten. Wij gebruiken voor bepaalde analyses Google Analytics. U kunt dit op verschillende manieren uitschakelen naargelang de browser die u gebruikt (modules en extensies van derden, blokkering van de website www.google-analytics.com/*,...)

Functionele cookies

Daar waar het nuttig is kunnen wij gebruik maken van functionaliteitscookies. Deze onthouden de keuzes die u maakte op onze website: de geraadpleegde diensten, de taalvoorkeur, etc. Deze informatie worden uitsluitend opgeslagen op uw toestel en wij gebruiken ze alleen in anonieme vorm.

Cookies van de derde partij

Wij werken samen met derden om bepaalde inhouden of bepaalde functies te kunnen aanbieden: het betreft YouTube-video’s, Facebook-links, Twitter-links en cookies van online-reclame-agentschappen.

Flash cookies

Bepaalde pagina’s van de website vertonen “Adobe Flash Player” videoanimaties. Om ze te kunnen afspelen zijn er cookies nodig om uw parameters en uw voorkeuren te kunnen memoriseren. Flash cookies worden opgeslagen op uw toestel maar worden niet door uw browser beheerd. U moet gebruik maken van de daartoe bestemde middelen of ga rechtstreeks naar de website van Adobe. Deze website legt uit hoe je de Flash cookies kunt uitschakelen: http://helpx.adobe.com/flah-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html/. Als de Flash cookies uitgeschakeld zijn, kunt u de inhoud van een video niet meer lezen. Om de Flash cookies uit te schakelen moet u op de website van Adobe het configuratiepaneel gebruiken: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/sett.... html.   

Wijzigingen

Ons beleid inzake cookies en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan elk moment gewijzigd worden. Gelieve deze website van tijd tot tijd te raadplegen om op de hoogte te blijven van enige wijziging.