Nieuwsarchief

Publicatiedatum: 2 okt 2019

De omgeving van de roker speelt een essentiële rol bij een rookstop

Publicatiedatum: 10 feb 2019

MyMedPfizer is een gebruiksvriendelijke en innoverende applicatie die u, als patiënt, begeleidt tijdens uw behandeling wanneer u een voorschrift voor een Pfizer geneesmiddel heeft gekregen.

Publicatiedatum: 18 jan 2019

We brengen een groot deel van ons leven slapend door en veel artikelen in de pers benadrukken de noodzaak om minimaal 8 uur per dag te slapen. Voldoende slaap is niet alleen belangrijk om te herstellen van onze dagelijkse activiteiten, maar ook om onze hersenen in staat te stellen al onze activiteiten te verwerken en te categoriseren. Ons lichaam dient zich eveneens te herstellen en te recupereren van alle fysieke en fysiologische eisen waaraan het is onderworpen.

Publicatiedatum: 31 mei 2018

U wilt stoppen met roken? Mooi zo, dat is een uitstekende beslissing! Misschien is het niet de eerste keer dat u probeert te stoppen, en het is heel normaal dat het de eerste keer niet lukt. Het is een lastig traject vol met verleidingen. Iedereen moet zijn weg vinden, zijn normen bepalen en elke dag de motivatie opbrengen. Hier volgt een infografiek die u hopelijk een extra boost zal geven om te stoppen, vol te houden en gezond te blijven.

Publicatiedatum: 30 mei 2018

De door de stress gegenereerde druk is niet zonder impact op hun humeur en hun moraal. Het percentage huisartsen dat vindt dat ze een “goed” of “erg goed” moraal hebben is bijna gehalveerd1, slechts 34% in 2015, tegenover 62% in 2005. Het feit dat veel huisartsen een burn-out ervaren en dat vanwege de toenemende beroepsstress sommige huisartsen kunnen overwegen het beroep te verlaten, is zorgwekkend.

Publicatiedatum: 21 jan 2019

Geestesziekten groeperen heel wat verschillende ziekten die variëren op het vlak van ernst, gaande van licht over matig tot ernstig. Het is niet makkelijk om met de geestesziekte van een vriend of familielid om te gaan, welke ziekte het ook is. Het kan moeilijk zijn om de juiste woorden te vinden.

Publicatiedatum: 16 jan 2019

In deze infografiek en uit de wetenschappelijke literatuur volgt een overzicht van een paar argumenten om u te overtuigen van de voordelen van lichaamsbeweging en u te helpen om beetje bij beetje, op uw eigen ritme, te gaan bewegen en te genieten van de voordelen van aangepaste en regelmatige lichaamsbeweging.

Publicatiedatum: 18 mei 2018

Burn-out is een begrip dat tegenwoordig gebruikt wordt om te verwijzen naar negatieve gevoelens over werk- en levensgerelateerde activiteiten. Meer en meer mensen missen werkdagen omwille van burn-out.1 Maar wat is burn-out of het burn-outsyndroom? Het begrip werd in de jaren ‘70 voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse psycholoog Herbert Freudenberger2 die het gebruikte om de gevolgen te beschrijven van ernstige stress en hoge idealen in zorgverlenende beroepen.2

Publicatiedatum: 30 apr 2018

Chronische pijn heeft een significante impact op de kwaliteit van leven en dagelijkse activiteiten van diegenen die eronder lijden.1 Er zijn ook significante kosten voor de samenleving mee gemoeid gezien de daaruit voortvloeiende gezondheidszorgkosten en sociale voorzieningen.1 Dit draagt bij tot invaliditeit, angst, depressie, slaapstoornissen, een slechte kwaliteit van leven en gezondheidszorgkosten.2

Publicatiedatum: 7 jan 2019

Klinisch beheer van depressieve stoornis richt zich op het bereiken en behouden van remissie. Een van de grootste obstakels bij het behalen van dit doel is een slechte naleving van het medicatieschemaHuisapothekers hebben toegang tot patiënten in de gemeenschap en kunnen daarmee een unieke rol hebben om medicatiegebruik te helpen verbeteren.

Publicatiedatum: 18 apr 2018

Mentale stoornis komt voor bij meer dan een derde van patiënten na een beroerte en kan gepaard gaan met hogere morbiditeit en mortaliteit.1 Angststoornissen worden aanzien als de meest prevalente groep van mentale gezondheidsstoornissen. Men schat de levenslange prevalentie op zo’n 11%.2 Naar schatting treedt angst na een beroerte of transiënte ischemische aanval (TIA) op bij ongeveer 24% van de patiënten.3

Publicatiedatum: 18 apr 2018

Men kan therapietrouw definiëren als de mate van overeenstemming tussen de medicatie gerelateerde acties van de patiënt en de overeengekomen aanbeveling.Volgens een onderzoek van de PGEU, de beroepsvereniging van apothekers van de Europese Unie, schat men dat 20-30% van de patiënten niet trouw is aan medicatieschema voor geneesmiddelen die symptomen genezen of verlichten, en dat 30-40% de advies   bedoeld voor preventie van gezondheidsproblemen niet volgt.1

Publicatiedatum: 20 jan 2019

De ziektelast van psychische aandoeningen is aan het toenemen, met aanzienlijke wereldwijde gevolgen zowel op sociaal vlak als in de gezondheidszorg.1 Door de hoge sterfte- en zelfmoordcijfers waarmee psychische aandoeningen geassocieerd zijn, heeft een groot aantal van deze aandoeningen een vergelijkbare of zelfs lagere levensverwachting in vergelijking met bijv. zware rokers. Er bestaat een groot scala aan  psychische aandoeningen. Deze  worden doorgaans gekenmerkt door een combinatie van abnormale gedachten, percepties, emoties, gedrag en relaties met anderen.1

Publicatiedatum: 26 maart 2018

Ouderen hebben een risico op meerdere langdurige aandoeningen, verzwakte toestand en polymedicatie. Tezelfdertijd behoren ze echter ook tot een deel van de samenleving dat zijn gezondheid, onafhankelijkheid en welzijn belangrijk vindt.1 Ouderdom kan leiden tot een slechtere gezondheid en een aftakeling van lichamelijke of cognitieve vaardigheden. 1

Publicatiedatum: 23 maart 2018

Tabaksgebruik is een groot wereldwijd gezondheidsprobleem1. Het is verantwoordelijk voor meer dan 7 miljoen overlijdens elk jaar.1 Meer dan 6 miljoen van deze overlijdens zijn het resultaat van rechtstreeks tabaksgebruik terwijl ongeveer 890 000 het resultaat zijn van niet-rokers die blootgesteld worden aan passief roken.1

Publicatiedatum: 19 maart 2018

Osteoartritis is het vaakst voorkomende type artritis en treft naar schatting meer dan 40 miljoen mensen over heel Europa.1 De aandoening brengt een levenslang risico van 45% op Osteoartritis van de knie en 25% op Osteoartritis van de heup met zich mee.1Osteoartritis is de snelst groeiende oorzaak van invaliditeit over de hele wereld1 en samen met een verhoogde levensverwachting en stijgende niveaus van zwaarlijvigheid in Europa4, raamt men dat de aandoening tegen 2020 de vierde belangrijkste hoofdoorzaak van invaliditeit in de wereld zal worden.1

Publicatiedatum: 19 maart 2018

De slaapkwaliteit kan beïnvloed worden door verschillende factoren zoals gelijktijdige ziekte, klinische symptomen, psychologische stoornissen, en pijnlijke aandoeningen.1 Er wordt gesuggereerd dat meer dan 70% van de patiënten met chronische pijn slaapproblemen melden. 1 

Publicatiedatum: 8 maart 2018

Reumatoïde artritis (RA) is geassocieerd met een verhoogde cardiovasculaire morbiditeit vergeleken met de algemene bevolking.1 De European League Against Rheumatism (EULAR) heeft onlangs zijn richtlijnen bijgewerkt om cardiovasculaire risicobeoordeling minstens eens per 5 jaar aan te bevelen bij alle patiënten met reumatoïde artritis.

Publicatiedatum: 28 feb 2018

De gemelde incidentie van sepsis neemt waarschijnlijk toe als gevolg van de vergrijzende bevolking met meer comorbiditeit en een betere herkenning ervan.1 Bovendien is er een toenemend bewustzijn dat patiënten die sepsis overleven vaak langdurige fysieke, psychologische en cognitieve beperkingen hebben met aanzienlijke gevolgen voor gezondheidszorg en sociale implicaties.1

Publicatiedatum: 24 feb 2018

Nadat eerst een ziekenhuisteam in het noorden van het land in de prijzen viel, is het deze keer de beurt aan drie jonge vrouwelijke apothekers uit het Erasmusziekenhuis om als allereerste de “Pfizer Innovation Award on Medication Logistic Management” in de wacht te slepen, met daarbij een geldbedrag van 7500 euro. Deze prijs, die in 2018 voor het eerst werd toegekend, heeft tot doel de aandacht te vestigen op innovatieve projecten die de optimalisering van het beheer van het geneesmiddelencircuit in Belgische ziekenhuizen ondersteunen.

Publicatiedatum: 21 feb 2018

cUTI is moeilijker te behandelen dan ongecompliceerde infecties.1 De belangrijkste complicerende factoren zijn het frequente gebruik van verblijfskatheters en aandoeningen die het volledig ledigen van de blaas  verhinderen.

Publicatiedatum: 9 feb 2018

In het kader van de Dag van de Ziekenhuisapotheek op dinsdag 6 februari werd de allereerste ‘Pfizer Innovation Award on Medication Logistic Management’ uitgereikt aan het team apothekers in het AZ Sint-Lucas ziekenhuis in Gent, omwille van hun pilootproject ‘Alive on Arrival’.

Publicatiedatum: 5 jan 2018

Om corticofobie tegen te gaan, moet je de bijwerkingen onder controle brengen. Behandelingsschema’s, die nochtans hun werkzaamheid ter zake bewezen hebben, zoals meerdere doses per dag tijdens de eerste week van de behandeling worden echter soms vergeten. Eenvoudiger dan wat je zou denken.

Publicatiedatum: 5 jan 2018

Een rondvraag die begin 2017 werd uitgevoerd door Mediquality toonde aan dat het niet altijd gemakkelijk is om aan patiënten een behandeling met een infiltratie voor te stellen. Patiënten maken zich inderdaad zorgen, wat vaak te wijten is aan misvattingen over wat een infiltratie inhoudt, maar ook aan de vaak terugkomende gesprekken op sociale media over de vrees voor bijwerkingen.

Publicatiedatum: 5 jan 2018

Er is een visuele en interactieve gids beschikbaar over de behandeling met cortisone. Deze gids beantwoordt op een toegankelijke en praktische manier alle vragen die u zich kunt stellen wanneer uw arts u cortisone voorschrijft.

Publicatiedatum: 9 jan 2019

Het internet loopt over van juiste, maar ook foute, informatie over angststoornissen en van beloftes om deze aandoeningen te genezen en te verlichten. Vaak ontbreekt hierbij de gepaste zorgvuldigheid die nodig is voor een specifieke diagnose en aanpak van deze aandoeningen en hun ziektebeeld.

Publicatiedatum: 29 juli 2017

Patiënten met een veel voorkomende hartritmestoornis die kort na de diagnose door een cardioloog worden behandeld, hebben minder kans op het krijgen van een beroerte, zo blijkt uit een nieuw onderzoek.

Publicatiedatum: 3 aug 2017

Het opleidingsniveau van mensen lijkt in verband te staan met hun kansen op hart- en vaatziekten, zo blijkt uit nieuw onderzoek*.

Publicatiedatum: 28 juni 2017

De onderzoekers stelden vast dat buitensporige gewichtstoename tijdens de puberteit kan leiden tot hoge bloeddruk, wat een sterke risicofactor is voor een beroerte.

Publicatiedatum: 14 juli 2017

Foutieve informatie over rugproblemen is in overvloed aanwezig. Hoe vaak hebt u niet gehoord dat lichaamsbeweging slecht is voor uw rug?

Publicatiedatum: 14 juli 2017
Uit een nieuw onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de volwassenen die kampen met angst of depressie aan chronische pijn lijdt....